zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČAOH informuje - tzv. infringementová novela zákona o odpadech k připomínkám

22.10.2014
Odpady
Legislativa
ČAOH informuje - tzv. infringementová novela zákona o odpadech k připomínkám

Dne 20.10.2014 byla zaslána do vnějšího připomínkového řízení další novela zákona o odpadech, tzv. infringementová.

Novela řeší zejména úpravy působnosti zákona, změny definic a další potřebné technické změny tak, aby bylo dosaženo formálního souladu aktuálního znění zákona o odpadech s evropskými předpisy, ale i další body. K návrhu novely je možné zaslat připomínky do 20.11.2014 na MŽP.

MŽP v novele řeší oblasti transpozice platného evropského práva, které je nutné aktualizovat do přesného souladu se směrnicemi EU. Jedná se o změny v oblasti působnosti zákona o odpadech, doplnění v definicích základních pojmů, úprava v systému hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ale i změny v evidenčních povinnostech a v dalších částech zákona. Novela řeší také potřebné úpravy tzv. ekoauditové novely tak, aby byly v praxi realizovatelné. Přehledný stručný výčet novelou řešených oblastí přináší ČAOH níže v textu.

Novela přináší například

1. Změna v působnosti zákona (odpadní vody, výbušniny, munice, zeminy, sedimenty)

2. Změna definic (nakládání s odpady, sběr odpadů, třídění odpadů, obchodník, předcházení vzniku odpadů)

3. Změna v systému hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností)

4. Úprava podmínek hierarchie nakládání s odpady

5. Oblast zpětného odběru minerálních olejů - vynětí z okruhu vybraných výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru

6. Zrušení výjimek u knoflíkových článků a přenosných baterií a akumulátorů pro bezšňůrové elektrické nástroje

7. Úprava evidenčních povinností dle § 39

8. Změna v systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (změna dosavadního kritizovaného a v praxi obtížně použitelného znění prosazeného v tzv. ekoauditové novele, jehož účinnost (původně k 1.10.2014) byla již schválenou novelou č. 184/2014 Sb. odložena)

9. Zavedení Programu pro předcházení odpadů

10. Změny v podmínkách pro plány odpadového hospodářství ČR, kraje a obce

11. Zavedení možnosti sankce pro zpracovatele baterií a akumulátorů za evidenční povinnosti

12. Změny v kompetencích správních orgánů

13. Úpravy v přílohách 3, 4 a 12.

Předpokládaná účinnost:

Tento zákon má nabýt účinnosti dnem 1. března 2015 s výjimkou bodu 16, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2015, bodů 10 až 13, 27, bodu 28, a bodu 62, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016, a bodu 17, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ke stažení

zneni-se-zmenami.pdf [ 285.65 kB ]

duvodovka.pdf [ 331.85 kB ]

novela.pdf [ 140.34 kB ]

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí