zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 21. říjnu 2020

23.10.2020
Voda
Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 21. říjnu 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšil, zůstal však mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně rostla. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu snížil a tvoří 26 % všech objektů.

Po vydatných srážkách z minulého týdne, které zasáhly většinu území České republiky (s největšími úhrny na území Povodí Moravy, Odry a částečně také Labe) a přinesly s sebou povodňové průtoky, došlo v období od 15. 10. do 21. 10. k postupnému poklesu průtoků a stabilizování situace na vodních tocích. Povodňové stavy se až na výjimky (aktuálně 3 x 1. SPA) nevyskytují. Srážky z minulého týdne způsobily zvýšené vodnosti na většině vodních toků, zejména pak ve východní části České republiky, kde jsou výrazně nadprůměrné průtoky v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc říjen. Ve zbytku území České republiky se průtoky pohybují od mírně podprůměrných (zejména západ ČR) až po mírně nadprůměrné (Povodí Vltavy). Průtoky nižší než Q355 (stav sucha) se vyskytují minimálně.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 70 - 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Velmi vysoké procento naplnění mají zejména nádrže v povodí Moravy a Odry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. Většina nádrží, které byly zasaženy povodňovými průtoky z minulého týdne, má již uvolněné retenční prostory a je tak připravena zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Přílohy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí