zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Upozornění na povinnost oznamování předmětů s nadlimitním obsahem SVHC látek do databáze SCIP

13.01.2021
Chemické látky
Zdraví
Upozornění na povinnost oznamování předmětů s nadlimitním obsahem SVHC látek do databáze SCIP

Dne 5. ledna 2021 začala platit povinnost pro dodavatele předmětů předkládat informace do databáze SCIP. Do databáze mají být oznamovány předměty s obsahem SVHC látek s koncentrací vyšší než 0,1 % hm.

Povinnost oznamovat předměty s nadlimitním obsahem SVHC látek vychází ze směrnice č. 2018/851/EU, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, konkrétně z ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. i). Transpozice tohoto ustanovení do právního řádu ČR byla provedena novelou zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), která byla zveřejněna v částce 233 ve Sbírce zákonů ČR.

Povinnost oznamovat předměty do databáze SCIP platí pro

  • výrobce a sestavovatele předmětů (tzv. asemblery)
  • dovozce předmětů do EU
  • distributory předmětů a další subjekty v rámci dodavatelského řetězce z EU, kteří uvádějí předměty na trh

Výjimka z této povinnosti může být udělena pro účely obrany státu.

Povinnost se nevztahuje na maloobchodníky a jiné účastníky dodavatelského řetězce, kteří dodávají předměty výhradně spotřebitelům.

Údaje v databázi budou přístupné provozovatelům zařízení pro nakládání s odpady a spotřebitelům.

Zpracovatelům odpadů žádné povinnosti neukládá.

Hlavním cílem databáze SCIP je zlepšení informovanosti o přítomnosti nebezpečných látek ve výrobcích uváděných na trh EU. V současné době jsou v databázi SCIP evidovány více než 2 miliony oznámení.

Agentura ECHA zveřejňuje na svých webových stránkách https://echa.europa.eu/cs/scip-support podpůrné materiály včetně otázek a odpovědí, které by měly firmám usnadnit splnění této povinnosti.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí