zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Revize norem ČSN EN ISO 14001:1997 a ČSN ISO 14004:1997

19.04.2005
EMS
Revize norem ČSN EN ISO 14001:1997 a ČSN ISO 14004:1997
Účelem semináře je především představit revidované české technické normy a publikaci ČNI vydanou k příležitosti revize norem a obsahující odborné komentáře změn.

Účastníci budou rovněž seznámeni se stavem normalizace v oblasti environmentálního managementu v rámci organizací ISO, CEN a ČNI a s normou BS 8555 týkající se etapového zavádění systému environmentálního managementu.

První část semináře bude věnována návrhu revidované normy ČSN EN ISO 14001:2005 určené jako specifikace pro certifikaci systémů environmentálního managementu a také ČSN ISO 14004:2005 obsahující všeobecný návod při zavádění systému environmentálního managementu. Účastníci budou seznámeni se změnami, ke kterým v rámci revize dochází,
s hlavním cílem revize, tj. navázání na revidované normy ISO řady 9000 z roku 2000 a upřesnění textu norem ISO 14001 a ISO 14004 v částech, které nebyly jednoznačné a poskytovaly různé možnosti výkladu.

V druhé části semináře bude představena norma BS 8555 týkající se etapového zavádění systému environmentálního managementu.

Na semináři bude představena nová publikace ČNI Požadavky normy ISO 14001:2004 (Zkušenosti z uplatňování ISO 14001 a komentář k revidované normě ČSN EN ISO 14001:2005). Přednášející první části semináře jsou spoluautoři této publikace a patří mezi přední odborníky pro dané oblasti.

Seminář je vhodný pro všechny organizace, které již mají nebo v budoucnu chtějí mít certifikovaný systém environmentálního managementu. Zároveň je vhodný pro zástupce certifikačních a poradenských organizací a všechny organizace zabývající se ochranou životního prostředí.

Účastnický poplatek činí 2 500 Kč bez DPH. Na vložné na seminář je uplatněna 19% DPH, cena včetně daně činí 2 975 Kč.

Poplatek zahrnuje:

–    publikaci Požadavky normy ISO 14001:2004 (Zkušenosti z uplatňování ISO 14001 a komentář k revidované normě ČSN EN ISO 14001:2005)
v ceně 696 Kč bez DPH,

–    sborník přednášek ve formě powerpointových prezentací k semináři

–    a občerstvení v průběhu semináře.

Daňový doklad obdržíte u prezence nebo jej na vyžádání zašleme poštou.

Odborný garant:                                Organizační garant:
Ing. Oldřich Čermák                          Ing. Radmila Kudelová
ČNI, Biskupský Dvůr 5                      ČNI, Biskupský Dvůr 5
110 02  Praha 1                                110 02  Praha 1
tel.: 221 802 166                                tel.: 221 802 137,
e-mail: oldrich.cermak@cni.cz      e-mail: admila.kudelova@cni.cz

Program semináře
19. května 2005

9.00 – 9.30  Prezence účastníků

9.30 – 9.35  Zahájení semináře
Ing. Oldřich Čermák, ČNI

9.40 – 9.45  Představení publikace Požadavky normy ISO 14001:2004 (Zkušenosti z uplatňování ISO 14001 a komentář k revidované normě ČSN EN ISO 14001:2005)
Ing. Oldřich Čermák, ČNI

9.45 – 10.00 Normy ISO souboru 14000, současný stav a plán činnosti
RNDr. Zdeněk Suchánek, DHV CR, spol. s r.o.

10.00 – 10.45 Revize norem ISO 14001 a ISO 14004, záměry revize, hlavní změny proti platným normám, výhled do budoucnosti, vydání odpovídajících ČSN
RNDr. Zdeněk Suchánek, DHV CR, spol. s r.o.

10.45 – 11.00  Přestávka

11.00 – 11.45  Revize norem ISO 14001 a ISO 14004, výklad a komentář k článkům 4.1, 4.2 a 4.3
Ing. Zuzana Kubínová, TÜV Rheinland Group

11.45 – 12.30 Revize norem ISO 14001 a ISO 14004, výklad a komentář k článku 4.4
Ing. Zdeněk Šantora, DELTA CONSULTING, spol. s r.o.

12.30 – 13.00 Přestávka

13.00 – 13.45  Revize norem ISO 14001 a ISO 14004, výklad a komentář k článkům 4.5 a 4.6
Ing. Daniel Kudlák, Ing. Jan Štrunc, Top-Tree-System, s.r.o.
 
13.45 – 14.45 BS 8555 – Návod etapové implementace EMS využívající
vyhodnocování environmentální výkonnosti

Ing. Marie Šebestová, CQS – Sdružení pro certifikaci systémů managementu jakosti,

14.45 – 15.30 Diskuze

15.30  Závěr semináře

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1.    Místo konání: Kongresové centrum, Družstevní asociace ČR, Těšnov 5, Praha 1.

2.    Spojení: Metro C a B – stanice Florenc, cca 5 minut chůze směrem k Bílé Labuti je z ulice Těšnov vchod do pasáže, kde sídlí Družstevní asociace ČR.

3.    Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku zašlete nejpozději 5 dnů před termínem konání semináře na adresu:       
Radmila Kudelová, ČNI, Biskupský dvůr 5, 110 02  Praha 1,       
e-mail:radmila.kudelova@cni.cz
, tel.:221 802 137, fax:221 802 301.

4.    Účastnický poplatek činí 2 500 Kč bez DPH, včetně 19% DPH činí účastnický poplatek 2 975 Kč. Účastnický poplatek je stanoven dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

5.    Zaplacení účastnického poplatku prokažte při prezenci příslušným dokladem.

6.    Na kopii závazné přihlášky lze přihlásit i další účastníky.

7.    Při neúčasti přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme, soubor přednášek a publikaci vztahující se k semináři zašleme.

8.    Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Přijetí účastníka nepotvrzujeme, budou vyrozuměni pouze ti účastníci, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni a bude pro ně uspořádán seminář v dalším vhodném termínu.

9.    Účastnický poplatek poukažte:

Komerční banka Praha 1,     
č. účtu: 4000038-031/0100,    
Variabilní symbol: 20200502    
IČ: 48135283      
DIČ: CZ 48135283.

10.     Změna programu vyhrazena.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí