zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hydraulické oleje mohou sloužit až 4x déle než dosud

03.08.2011
Firemní ekologie
Hydraulické oleje mohou sloužit až 4x déle než dosud

Technické oleje se používají jako maziva pro stroje a zařízení, ale rovněž jako náplně hydraulických systémů v nejrůznějších průmyslových oborech. V obou těchto funkcích jsou oleje nezastupitelné.

Jako všechny druhy materiálu oleje včetně hydraulických samozřejmě mají svou dobu životnosti, stárnou, opotřebovávají se a musejí být po určité době vyměňovány. Výsledkem stárnutí jsou oxidační produkty a jevy, jejichž nebezpečí je hlavně v tom, že jsou v oleji málo rozpustné anebo nerozpustné. První stopy oxidace se dají zjistit v oleji už po několikaměsíčním provozu.

Aditiva

Životní cyklus hydraulický olejů je prodlužován tím, že jsou do nich přidávána aditiva (na bázi esterů, fenolů a aminů), která působí jako antioxidanty. U většiny hydraulických olejů jsou to sloučeniny na bázi zinku.

Mechanické příměsi

Důležitou aktivitou směřující k prodloužení životnosti hydraulických olejů je řádná správa hydraulických zařízení, která by měla zajistit, aby se do oleje nedostaly znečišťující látky jako mechanická drť anebo částečky prachu. Stává se však, že pronikání těchto kontaminantů je sice v praxi zabráněno, ale není zabráněno dalším škodlivým faktorům, které zkracují faktickou životnost olejů v hydraulických zařízeních.

Teplota oleje

Podle Arrheniovy rovnice je známo, že přesáhne-li faktická teplota v kanálech vedoucích olej v hydraulice provozní teplotu o 10 oC, znamená to zkrácení životnosti tohoto oleje na polovinu, protože zde dochází k oxidaci a ke znefunkčnění aditiv, jež jinak životnost oleje prodlužují (tzv. anti-ageing effect). Proto například olej fungující v hydraulice při teplotě 60 oC má životnost pouze čtvrtinovou ve srovnání s olejem proudícím při teplotě 40 oC. Regulace teploty, respektive chlazení je tedy u hydraulických systémů problémem, jehož řešení není radno opomíjet. Za optimální provozní teplotu hydraulického oleje lze považovat 45 oC.

Pokud jde o tento rušivý činitel, je nutno vědět, že tato kontaminace u hydraulických olejů začíná už na úrovni molekul. Olej je látka hygroskopická, a i když se s vodou nijak dobře nesmíchává, je faktem, že ji přitahuje a absorbuje, a to už z vlhkosti v ovzduší kolem hydraulického zařízení.

Voda je v oleji rozpustná za normálních atmosférických podmínek v množství 30-70 ppm při teplotě 30 oC. Pokud se teplota oleje zvyšuje, zvyšuje se její rozpustnost. Voda výrazně snižuje účinek přísad a tak urychluje oxidaci.

Když se podíl vlhkosti v oleji zjistí, bývá už mnohdy pozdě, protože kvalita oleje byla vlhkostí ovlivněna už před zjištěním jejího škodlivého účinku. Jakmile se v oleji konstatuje přítomnost volné vody (což se projevuje tím, že je kalný anebo se zbarví do "mléčna"), znamená to, že olej už definitivně dosloužil. Pak nastupuje odvodnění (dehydratace) a nasazení filtrů.

Filtry

K zachycování kontaminujících nečistot, respektive částic uvnitř hydrauliky, které se mohou uvnitř mechanismu uvolnit vinou vibrací a tlaků a vmísit do oleje, se používají také filtry. Jde o filtry velice jemné, protože částice mají většinou mikroskopický průměr (menší než 10 mikrometrůetrů) a nejsou pouhým okem zjistitelné ze vzorků oleje odebraných z hydrauliky. K jejich zjišťování jsou v hydraulikách instalovány senzory.

Doporučení firmy Hydac

Kombinací vhodných aditiv, pečlivého řízení teploty a opatření proti znečištění olejů různými nežádoucími příměsemi včetně vody se firmě Hydac podařilo dosáhnout prodloužení životnosti hydraulického oleje o 300 %, tedy až na čtyřnásobek jeho obvyklého životního cyklu. Těm, kdo rovněž chtějí prodloužit životnost hydraulických olejů, doporučuje firma tyto kroky:

  • - Používat jen kvalitní oleje.
  • - Před jejich nasazením olej důkladně zkontrolovat, zda neobsahuje vlhkost (vodu) a nežádoucí příměrové částice.
  • - Je nutno zajistit, aby do olejového systému nepronikal vzduch, tedy aby nedocházelo k provzdušnění (aeraci).
  • - Zároveň je ale nutno zabezpečit odvětrávání systému.
  • - V kanálech pro olej je nutno instalovat výkonné a jemné filtry.
  • - Je nutno zajistit chlazení, aby se olej nepřehříval.
  • - V případě složitějších hydraulických zařízení je na místě instalovat i on-line monitorování olejového režimu.


Kyslík je v oleji vždycky

Působením atmosférického tlaku se při teplotě 20 oC rozpustí v hydraulickém oleji zhruba 8-10 % objemových částic vzduchu (podle Henryova zákona). Malá množství tohoto prvku jsou proto v oleji vždy přítomna.

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí