zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář FÁZOVÉ ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU EMS A HODNOCENÍ JEHO VÝKONNOSTI - ČSN ISO 14 005:2011

11.11.2011
EMS
Pozvánka na seminář FÁZOVÉ ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU EMS A HODNOCENÍ JEHO VÝKONNOSTI - ČSN ISO 14 005:2011

Účastníci semináře získají informace o základní metodice použití normy ČSN ISO 14 005:2011 pro fázovou implementaci systému EMS v podniku.

Vážení přátelé,
od září 2011 je v platnosti nová norma pro environmentální management norma ČSN ISO 14 005 - Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti.
Norma stanovuje návod pro fázové - postupné - zavádění EMS především v malých a středních firmách. Norma umožňuje použití jednotlivých nástrojů environmentálního managementu postupně, podle podmínek a "chuti" organizace. Dává podrobný návod k tomu, jak může podnik postupovat v jednotlivých relativně od sebe oddělených krocích. Tento návod v souhrnu nepřekračuje rámec požadavků normy ISO 14001 (s výjimkou zařazení hodnocení environmentální výkonnosti). Norma ISO 14005 slouží jako návod (směrnice), ale neobsahuje závazné systémové požadavky ve vztahu k EMS podniku a není tudíž určena jako podklad pro účely certifikace. Nicméně, využije-li podnik návodu obsaženého v ISO 14005 v rozsahu všech činností, produktů a služeb, je možno oprávněně očekávat soulad takto vytvořeného systému environmentálního managementu s příslušnými požadavky ISO 14001, podle kterých lze EMS následně certifikovat.
Fázová implementace začíná jednoduššími kroky (fázemi, moduly) a po jejich vyhodnocení, korekci a ověření se systém dále rozšiřuje (implementuje se další krok, modul). Jedná se tedy o zavádění systému řízení na základě postupných kroků.

Výhody fázového přístupu:
o snadné posouzení návratnosti investovaného času a finančních prostředků;
o přínos zaváděného EMS lze sledovat po jednotlivých krocích, při doplňování nebo rozšiřování prvků;
o zlepšování v environmentální oblasti pomáhá snížit náklady, zlepšuje společenské vztahy, pomáhá při prokazování shody s požadavky environmentálních právních předpisů a dalšími požadavky a pomáhá splňovat očekávání zákazníků;
o možnost korekce celého projektu v průběhu jeho realizace;
o možnost zaměření se na specifické potřeby a významné aspekty firmy a zainteresovaných stran (zejména zákazníků).

V přílohách norma ISO 14 005 ukazuje příklad implementace systému ve 3 nebo 5 krocích (fázích), dále příklad pracovního projektu EMS a přehled vzájemných vazeb vůči vybraným normám environmentálního managementu skupiny ISO 14 000.
Na to, jak konkrétně lze novou normu využít při zavádění nebo zlepšování prvků systému EMS je zaměřen nabízený seminář. Seminář se zaměří především na podnikovou praxi a pokusí se podat použitelné informace k obsahu normy, zejména pak informace, návody a postupy jak doporučení a náměty z normy využít (např. právě k velice frekventovanému hodnocení environmentální výkonnosti/profilu). Prostor bude věnován i návaznostem na stávající systémové normy (ISO 14001, EMAS).

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.

lektor semináře:
Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce

PROGRAM SEMINÁŘE

29. listopadu 2011 - úterý - Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 12.15 Přednášky - struktura, požadavky a doporučení ČSN ISO 14 005:2011
12.30 - 14.00 Přednášky - příklady konkrétního použití jednotlivých nástrojů normy v praxi, diskuse

Účastníci semináře získají informace o základní metodice použití normy ČSN ISO 14 005:2011 pro fázovou implementaci systému EMS v podniku. Budou probrány možné přístupy k zajištění systémových požadavků normy ISO14 001 tak, aby nedocházelo ke ztrátám v čase či požitých zdrojích.
Bude předvedena případová studie zaměřená jak na základní aplikaci postupu podle normy ČSN ISO 14 005 na konkrétním podniku, s vysvětlením návaznosti jednotlivých kroků na vyšší systémové požadavky.

Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději 25. listopadu 2011.

Cena semináře:
Vložné za 1 osobu: ........................................ 1.950,- Kč. Cena je stanovena jako smluvní.

Místo konání:
Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.

Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj č. 15, 20 a 26 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.

Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťonotváno. Na základě požadavku účastníka je možné zajistit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.

Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz, www.marek-proeko.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí