zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

IPPC

Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH - aktualizace
Přehled legislativních předpisů týkajících se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek /aktualizováno 19.8.2021/. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické...
27. srpna 2021
Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH -...
Články z tisku
Naši partneři
Složky životního prostředí