zpravodajství životního prostředí již od roku 1999
ČSÚ vydal informace o produkci, využití a odstranění odpadu a produkci druhotných surovin za rok 2018
Český statistický úřad provádí každoročně zjišťování o produkci odpadů a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží především jako přímý podklad pro splnění reportingových povinností ČR, které vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2150/2002/ES, o...
21. listopadu 2019
ČSÚ vydal informace o produkci, využití a odstranění odpadu a produkci...
Články z tisku
Chystané akce
Naši partneři
Složky životního prostředí